Pædagogiske værdier

Det er værdifuldt for Skave SFO, at skabe rammer for en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer.

De pædagogiske personale skal derfor både være den omsorgsfulde, nærværende, anerkendende og lyttende, der kan være igangsættende og inspirerende i barnets udvikling.

Derfor vil vi:

 • skabe overblik

  Det er vigtigt for både børn og voksne, at der er tid til fordybelse i de pædagogiske aktiviteter. Derfor vil vi i SFO'en bestræbe os på, at sætte rammerne for en hverdag, hvor børn og voksne har mulighed for at skabe overblik over dagen.

  Børnene hentes i klasserne hver dag, hvor de også orienteres om dagens aktiviteter. Endvidere skriver vi på vores infotavle, hvad der udbydes af aktiviteter, så alle børn ved, hvad der tilbydes den pågældende dag.

  Vi har et ugeskema, hvor vi skriver aktiviteter på, som er med til at ”fange” så mange børnegrupper som muligt.
 • være nærværende

  De sociale og personlige kompetencer er i højsædet i det pædagogiske arbejde i SFO'en. Vi skal have fokus på relationer, og hvordan det enkelte barn kan støttes i at navigere i det sociale fællesskab. Vi skal derfor være nærværende voksne, som ser ”hele barnet” og støtter børnene i deres udvikling af at drage omsorg for hinanden.

  Det pædagogiske personale skal være gode rollemodeller, hvor accepten for og til hinanden er i centrum og ordet ”plads til forskellighed” ikke blot er et ord.
 • medbestemmelse

  Det er SFO'ens opgave både at give plads til børns egne spontane lege, hvor de selv sætter rammerne og udvikler legen samt at igangsætte planlagte aktiviteter, hvor børnene har medbestemmelse og medindflydelse.

  Barnets skal understøttes i deres udvikling af selvbevidsthed, livsmod, selvværd og handlekraft, og hvor barnet føler ”jeg bliver hørt” og ”min mening tæller”.
 • tydelige voksne

  Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i en positiv og anerkendende tilgang til børnene. Samtidig er der bevidsthed om, at tydelige voksne skaber trygge børn. Derfor har vi forventninger til børnene men også til hinanden i personalegruppen.

  Til enhver tid tages der udgangspunkt i det enkelte barns positive ressourcer.

Ovennævnte værdier vil implementeres i SFO'en ved, at blive synliggjort på vores opslagstavle. Det pædagogiske personale vil sætte fokus på netop den værdi i 14 dage, hvorefter værdien ændres.

keyboard_arrow_up