Ordensregler

  • Vi forventer, at alle opfører sig venligt og hensynsfuldt overfor hinanden.
  • Vi forventer, at alle hjælper med at passe på skolen, møbler, redskaber, bøger m.m., så det bevares i pæn og god stand. Specielt er I medansvarlige for ordenen i jeres egen klasse.
  • Alle elever er ude i frikvartererne, hvis vejret gør det muligt. Dog er der mulighed for at holde indefrikvarter i ni-pausen (9.10 - 9.25).
  • Snekastning må kun foregå på græsset ved tårnene samt på græsarealet øst for skolen.
  • Slikkeri må ikke finde sted i timerne.
  • Eleverne skal blive på skolen i hele skoletiden, også i frikvarterer.
keyboard_arrow_up