Ordensregler

  • Vi forventer, at alle opfører sig venligt, respektfuldt og hensynsfuldt overfor hinanden.
  • Vi forventer, at alle hjælper med at passe på skolen, møbler, redskaber, bøger, computere m.m., så det bevares i pæn og god stand. Specielt er eleverne medansvarlige for orden i egen klasse.
  • Alle elever er ude i frikvartererne, hvis vejret gør det muligt.
  • Snekastning må kun foregå på græsset ved tårnene samt på græsarealet øst for skolen.
  • Eleverne skal blive på skolen i hele skoletiden, også i frikvarterer.