Forældresamarbejde

Vi vægter et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde, både i det daglige møde og i fællesbestyrelsen for Skave Skole og Børnehus. 

Hvert barn tilknyttes en kontaktvoksen, som har det primære ansvar for forældresamarbejdet. Fællesbeskeder og dagsprogram kan ses på tavler i Børnehuset og på AULA, hvor den skriftlige kommunikation mellem Børnehus og forældre foregår.

Alle forældre indbydes desuden til arrangementer, det årlige forældremøde samt til forældresamtaler i forbindelse med overgange i barnets daginstitutionsliv.