Skolestart og førskole

Hovedparten af vores små skolestartere kommer fra Solsikke-gruppen i Skave Børnehus. Solsikkerne har fra tidligt efterår haft en lang og blid indkøringsperiode frem til at blive skolebørn, hvor der i perioden bygges bro imellem børnehave og skole, så de ældste børnehavebørn, på en tryg og legende måde og med en pædagogik målrettet det 5-årige barns udviklingstrin, vænner sig til at blive en del af noget større.

Ved førskolestart 1. maj  vil personalet fra Solsikken fortsætte det gode samarbejde omkring gruppen, som fra den dato ikke er Solsikker længere, men i stedet kaldes Førskolegruppen og har fast til huse i SFO-lokalerne på skolen. Førskoletiden vil fortsat rumme meget leg og social træning, og der ud over få et skærpet fokus på specifikt skoleforberedende aktiviteter og opgaver.

Kommende førskoleforældre inviteres til informationsmøde på skolen i marts/april.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

En god idé er at læse forældrehåndbogen ”Sund og glad skolestart”. Heri står mange guldkorn, særligt for førstegangsforældre, men også for jer, der måske for anden eller tredje gang sender et førskolebarn afsted.

Er I førstegangsforældre vil vi gerne tilbyde jer en rundvisning på skolen og i SFO’en, inden jeres barn starter. I kan kontakte os på AULA, mail eller telefon for at aftale nærmere.

Jeg vil vide mere

Parathed

En forudsætning for god trivsel og læring i skolen, er skoleparate børn. Derfor skal vi her i landsbyordningen – og I som forældre derhjemme – træne og udvikle bl.a. de nedenstående områder, så børnene får den størst mulige oplevelse af mestring:

• Kan holde korrekt på en blyant og klippe med en saks

• Kan skrive sit eget navn, tegne en firkant og skrive et kryds

• Kan farve inden for afgrænsede områder

• Har valgt foretrukken hånd og fod (højre-venstre)

• Kan gribe og kaste med en bold retningsbestemt

• Kan gå balancegang

• Kan binde snørebånd

• Kan løbe gadedrengehop og hinke på et ben og slå kolbøtter

• Kan lege med andre børn

• Selv klare mindre gøremål: fx rydde op, dække bord

• Kan lytte til andre og kan tilsidesætte/udskyde egne behov (vente på sin tur)

• Kan spille og følge reglerne

• Har en god selvværdsfølelse

• Er nysgerrig og vil vide mere

• Kan koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en

• Kan holde opmærksomhed i 10 -15 min. og holde sig til emnet i en samtale

• Kan sit for- og efternavn + adresse og fødselsdag

• Forstår tidsbegreber som i går, i dag og i morgen o.s.v.

• Kan lytte til en historie i en større gruppe

• Kan fordybe sig i leg og andre selvvalgte aktiviteter

• Taler i længere korrekte sætninger

• Kan tælle op til 10 og vise talforståelse

• Kan genfortælle en lille historie i rigtig rækkefølge

• Kan benævne alle farver

• Klarer toiletbesøg uden hjælp

• Kan klæde sig af og på selv

• Kan lege i kortere perioder uden opsyn

• Kan finde noget at drikke og kan selv skænke

• Kan pudse næse og vaske hænder

• Viser god adfærd ved spisning og klarer selv små uheld ved bordet

• Kan holde styr på sine ejendele/ting

• Kan arbejde selvstændigt omkring en opgave

• Kan modtage og videregive en besked