Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 25. januar 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Videreudvikle den røde tråd i matematik
  • Fortsat arbejde med Fælles Retning og Fælles Pædagogisk Fundament
  • Arbejde på at få alle børn og unge i privilegerede positioner; fagligt, socialt og personligt