Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 4. april 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Videreudvikling af læsehandleplan
  • Den røde tråd i landsbyordningen
  • Indsatser for bredere børnefællesskaber. Herunder udvikling af vores forskellige støtteindsatser