Børnehave

Skave Børnehus er en kommunal daginstitution under fællesledelse med Skave Skole og SFO, og rummer vuggestue og børnehave.

I Skave Børnehus lægger vi vægt på:

  • At give børn tryghed, omsorg og nærvær.
  • At vores pædagogik bygger på den anerkendende tilgang.
  • At være et hus med udfordringer og spændende aktiviteter, hvor der er en glad stemning med engagerede voksne.

Vi har en meget stor legeplads – 10.000 m2, som er indrettet, så den giver børnene mange udfordringer og muligheder for udvikling af fantasien og kreativiteten.

Børnehuset er en af Holstebro Kommunes DUÅ-institutioner, hvilket betyder, at vi arbejder indenfor en ramme omkring De Utrolige År. Det betyder konkret i hverdagen, at vi arbejder anerkendende og har fokus på at styrke og opbygge positive relationer blandt børn og voksne. Vi er optaget af at børn i 0-6 års alderen skal have daglige oplevelser af ro og nærvær, så derfor bruger vi wellness i børnehøjde i hverdagen.

I Børnehuset har 12 vuggestuebørn, 36 børnehavebørn, og deres forældre sin daglige gang. Vi er derfor en naturlig del af lokalområdet, og vi lægger vægt på at have åbne døre, og at alle er velkomne i huset. På den måde vil vi skabe sammenhæng og give tryghed i børnenes overgang mellem vuggestue / dagpleje og børnehave.

Børnehaven er opdelt i to grupper – Valmuen for de 3-4 årige, og Solsikken for de 5 årige kommende skolestartere.

I børnehaven vægter vi familien højt. Vi forventer, at barnet kommer på besøg med far og/eller mor inden det begynder i børnehaven. Kontaktpædagogen vil have afsat tid til at vise institutionen frem, samt fortælle lidt om børnehavens dagligdag.

Børnehave

Pædagogiske læreplaner

... kommer snart ...

 

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde