Trivsel og antimobbepolitik

Skave Skole har i samarbejde med skolebestyrelse, pædagogisk råd og elevrådet udarbejdet nedenstående trivselsplan, der lægger vægt på at fremme elevernes trivsel og undgå mobning.

Ved trivsel forstår vi:

Trivsel er et udtryk for velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet”.

Trivsel forekommer, når man føler sig velkommen, tryg og mødt med anerkendelse i et fællesskab, der giver mulighed for venskab og en følelse af betydningsfuldhed med udvikling af selvværd som følge. Det sker bedst i tydelige, overskuelige og indbydende rammer, præget af gensidig respekt og konsekvens. Afgørende er det ligeledes, at undervisningsmiljøet giver mulighed for personlig udvikling og faglig udfoldelse.

Ved konflikter forstår vi:

En kortvarig uenighed, hvorefter situationen normaliseres imellem parterne igen.

Ved mobning forstår vi:

Mobning er, når en person gentagende gange og over en vis tid bliver udsat for pinefulde handlinger fra en eller flere personer.

Der er ubalance i forholdet. Den mobbede kan ikke forsvare sig og er oftest næsten forsvarsløs over for den / de der mobber. Ved negative handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag spark etc.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre.
 • Handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Hvordan opdages det, at en elev bliver mobbet:    

 • Eleven er mere ængstelig og usikker end flertallet
 • Eleven er forsigtig – følsom og stille
 • Eleven har et øget fravær
 • Eleven græder og trækker sig tilbage, når det bliver angrebet
 • Eleven har en mere negativ selvopfattelse end gennemsnittet.

Der er mange myter omkring mobning

 • ”Mobning er en konflikt, som børnene selv skal finde ud af”. (Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb)
 • ”Det går nok over af sig selv”. (Det gør det ikke)
 • ”Det bliver bare værre, hvis man blander sig”. (Ved ikke at blande sig signaleres at mobning tillades)
 • ”Det skal du ikke tage dig af, lad som ingenting, så går det over”. (Mobning bliver ofte grovere for at få en reaktion fra den mobbede)

På Skave Skole accepterer vi ikke mobning!

Derfor har vi lavet en handlingsplan

Planen lægger hovedvægten på det forebyggende arbejde, men indeholder også opskriften på, hvad vi kan gøre, hvis mobningen alligevel optræder.

Forebyggelse af mobning:

Vi forebygger mobning, når vi understøtter de ovenfor nævnte forudsætninger for trivsel og løbende fastholder fokus på trivsel.

Det gør vi på Skave Skole:

På Skave Skole ønsker vi at forebygge mobning allerede fra børnehaveklassen, hvor vi arbejder med venskaber / sociale spilleregler. Vi arbejder bl.a. med, hvordan man er en god kammerat, så dette efterhånden bliver integreret i vores hverdag.

Til brug i skolen anvender vi undervisningsmaterialet ”Dig og mig og Qvik”, en metode, der lærer børnene social adfærd.

Derudover gør vi følgende:

 • Læreren tager ansvar for det, der sker i klassen.
 • En god disciplin i klassen vil give grobund for tryghed.
 • Klassen laver sociale spilleregler, som løbende revurderes.
 • Nærværende og lydhøre gårdvagter.
 • Troværdige og lydhøre voksne, der siger fra over for dårlig opførsel og nedladende kommentarer.
 • Legepatrulje.
 • Klasseteamet er opmærksom på elevernes sociale trivsel.
 • Emnet mobning indgår hvert år i arbejdet på alle klassetrin.
 • Frikvarterspjece, der beskriver det gode frikvarter på Skave Skole.

Handleplan ved konstatering af mobning på Skave Skole:

I tilfælde af mobning tages der affære så tidligt som muligt.

Skal:

 • Samtale med den mobbede.
 • Samtale med mobberen.
 • Involverer forældre.
 • Klassemøde, hvor problemet afdækkes.
 • Møde med klassens lærer
 • Information af klassens lærer
 • Lave aftaler, der afhjælper problemet.
 • Opfølgningssamtaler med både den mobbede og mobberen.
 • Opfølgningssamtale med klassen.

Kan:

 • Samtale med medløberne.
 • Samtale med medløbernes forældre.
 • Samtale med sundhedsplejerske og den mobbede.
 • Samtale med sundhedsplejerske og mobberen.
 • Møde hvor den mobbede og mobberen (evt. med forældre) er til stede.

Hvad kan forældrene gøre:

Følgende tegn kan tyde på, at dit barn bliver mobbet:

 • Manglende lyst til at gå i skole og som følge heraf ondt i maven, hovedpine, vil ikke fortælle hvordan det går i skolen, har ingen legekammerater / venner, virker nedtrykt og ked af det.
 • Disse tegn kan også skyldes andre ting, men de er grund nok til, at du bør tage kontakt til skolen.

Du kan også gøre en del selv for at hjælpe dit barn:

 • Lær barnet at sige fra klart og tydeligt.
 • Forsøg at skabe nogle relationer til jævnaldrene børn igennem sociale arrangementer uden for skoletid. At få en ven har stor betydning for barnet / den unge.
 • Det er ofte godt for et barn / en ung, som bliver mobbet at prøve et nyt miljø. Der kan barnet / den unge måske lettere få kontakt med andre. Forsøg at finde en ny fritidsaktivitet eller lignende.

Mobber dit barn andre børn?

Det er ikke rart at opdage, at ens eget barn mobber andre. Men hvis det er sådan, bør du gøre noget ved det. Vi foreslår følgende:

 • Gør helt klart for barnet, at du ikke acceptere mobning, og at du ser meget alvorligt på sagen.
 • Tag kontakt med de andre forældre og skolen for at få hjælp til at løse problemet.

Vi har alle et ansvar, og vi kommer kun mobningen til livs, hvis vi gør en fælles indsats!

Handleplan for bekendtgørelse af skolens trivselspolitik

 • Trivselspolitikken lægges ind på skolens hjemmeside (Skoleportalen).
 • Trivselspolitikken omtales i de planlagte nye foldere.
 • Trivselspolitikken tages op på forældremøder på skolen.

Evaluering af trivselspolitikken

 • Trivselspolitikken evalueres af skolebestyrelsen én gang årligt på baggrund af faktaopsamling gennem året på skolen.
 • Én gang årligt på pædagogisk råd.
keyboard_arrow_up