Trafikpolitik

Trafikpolitikken på Skave Skole er lavet for at overskueliggøre didaktikken i det timeløse fag og for at sammenfatte de holdninger og regler, der praktiseres på området. Det er vigtigt at understrege at færdselsundervisningen på Skave Skole i høj grad tager udgangspunkt i lokale forhold.

Læseplan for hver enkelt årgang

Det anbefales at klasselæreren koordinerer, så der indgår færdselsundervisning i årsplanen. Alle lærere i klassen er medansvarlige for at få gennemført undervisningen.

Førskole - Forældrefolder: ”På vej til skole” (sikkertrafik.dk/skolestart)

Begyndertrin
0. kl. - Gåprøven (højre og venstre) - Praktisk prøve
1. kl. - Min trafikbog - Teori
2. kl. - Cykeltur på skolens område - Cykelfærdigheder 1 - Gå i Viborgvejskrydset - Fodgængerfelt
3. kl. - Den lille cyklistprøve - Praktisk prøve

Forældrefolder ”Sikker på cykel”.

Mellemtrin
4. kl. - Lys på med Ludvig - Teori: Bløde og hårde trafikanter - Bare 2 cm Flamingo - Cykelhjelm
5. kl. - Cykelbane fra kommunen - Cykelfærdigheder 2 - Cyklist på kryds og tværs - Teori
6. kl. - Cyklistprøven - Teori og praktisk prøve
7. kl. - Højresvingsulykker (bus) - Live besøg

Livreddende førstehjælp (evt. idr.) - Live besøg eller MiniAnne
Evt. Trafikliv

Derudover gør Skave Skole

 • Sikring af adgangsvejene til skolen:
  • Alle kan køre sikkert med bussen
   • Gode cykelskure
   • Sikre trafikafviklingen / morgentrafikken omkring skolen
 • Herunder afsætning af skolebørn, der fragtes i bil og bus.
 • Vise hvor man skal gå.
  • Sikre cykelstier omkring skolen
  • Gøre opmærksom på farlige steder, skilte og info
 • Mørkedag:
  • Reflekser og lygter
  • Kan være med deltagelse af politiet
 • Cykeldage - ideer 
  • Tjekket cyklen – OK mærke (politiet)
  • Cyklende elever samles og taler om de farlige steder
  • Lave statistik om cyklende elever, trafik, Viborgvej osv.
  • Tværfagligt arbejde om cyklen
  • Låne den kommunale cykelbane
  • Cykelhjelmsmodeshow
  • Alle Børn Cykler (ABC)
  • Cykellege fra ABC
 • Samarbejde / udvikling:
  • Børnehuset, adgangsveje, p-plads
   • Skolebestyrelsen, ledelsen, elevrådet, forældre og Politiet
   • Kontaktlæreren på kursus
   • Kampagner: Vores egen ”Get moving pattebarn” plakater
 • Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver:
  • Koordinere med klasselærerne
   • Kontakt til samarbejdspartnere
   • Formidling af fælles mål
   • Koordinere optegning i skolegård
   • Koordinere kampagner
   • Bestille materialer ved sikkertrafik.dk fx reflekser
   • Opdatering af skolens trafikpolitik
 • Skolens regler når vi er i trafikken med børn:
  • Kolonnecykling: Altid mindst 2 voksne med på turen
  • Vi kører kun med fastspændte børn
  • Børn under 135 bruger selepude
  • Underskrift fra forældre systematiseres af ledelsen
   • OBS på lærernes forsikring ved elevbefordring i bil
   • Vi bruger altid trafikveste når der er trafikundervisning
 • Skolens regler om brug af cykelhjelme:
  • Alle elever og lærere har cykelhjelm på, når vi cykler
   • Skolen har et klassesæt liggende
   • Kontaktbøger kan ikke accepteres

Nye fælles mål:  Færdselslære

Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede ulykkessituationer.

Stk. 2. Eleverne skal gennem viden om og erfaring med at færdes i trafikken lære, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver dem handlemuligheder og samtidig sætter begrænsninger i forhold til egen og andre trafikanters færden. Eleverne skal gennem viden om og færdigheder i førstehjælp blive i stand til at hjælpe i forbindelse med ulykker i trafikken.

Stk. 3. I færdselslære skal eleverne blive opmærksomme og ansvarlige trafikanter, der forstår deres medansvar og forpligtigelser i trafikken både i forhold til deres færden og ved ulykkestilfælde, der kræver førstehjælp.

Trafikal adfærd

Bh. kl. - 3. klasse

Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet.

Kompetenceområdet trafikal adfærd omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Færdselsregler fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for fodgængere.

Egen sikkerhed omhandler, at eleverne lærer om brug og virkning af sikkerhedsudstyr i trafikken.

Andre trafikanter tager sit udgangspunkt i, at eleverne lærer at skelne mellem forskellige typer af trafikanter i forhold til størrelse, fart og hensigt.

Sikker rute fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke ruter der er de mest sikre for dem som fodgængere.

Sikker på cykel er centreret omkring, at eleverne lærer at styre og balancere cyklen i henhold til grundlæggende færdselsregler for cyklister.

4. - 6. klasse

Eleven kan færdes sikkert i trafikken.

Kompetenceområdet trafikal adfærd omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Færdselsregler fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for cyklister.

Egen sikkerhed tager sit udgangspunkt i, at eleverne opnår kendskab til typer af distraktorer i trafikken, og hvordan de påvirker deres sikkerhed.

Samspil i trafikken fokuserer på, at eleverne arbejder med de risici, der er forbundet med andre typer af trafikanter, og hvordan de kan færdes mest sikkert i forhold til dem.

Sikker rute omhandler, at eleverne lærer hvilke ruter, der er de mest sikre for cyklister.

7. - 9. klasse

Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken.

Kompetenceområdet trafikal adfærd omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Færdselsregler fokuserer på, at eleverne lærer, hvilke regler og anvisninger der gælder for fodgængere, cyklister og visse typer af andre trafikanter, fx knallerter.

Egen sikkerhed er centreret omkring, at eleverne opnår kendskab til risikofaktorers indflydelse på ulykker i trafikken.

Ansvar omhandler, at eleverne lærer om deres og andres ansvar i trafikken.

Konsekvensberegning fokuserer på, at eleverne lærer at kunne forudsige konsekvensen af egen og andres adfærd i trafikken.

Ulykkeshåndtering

Bh. kl. - 3. klasse

Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område.

Kompetenceområdet ulykkeshåndtering omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Skab sikkerhed fokuserer på, at eleverne lærer at skabe sikkerhed omkring en tilskadekommen i et område uden trafik.

Vurdering af tilskadekommen omhandler, at eleverne lærer at vurdere en tilskadekommen persons tilstand med henblik på at yde den rette hjælp.

Tilkald af hjælp fokuserer på, at eleverne lærer at tilkalde hjælp.

Førstehjælp er centreret omkring, at eleverne lærer at behandle mindre slag og skrammer samt at lægge en person i stabilt sideleje.

4. - 6. klasse

Eleven kan give førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken.

Kompetenceområdet ulykkeshåndtering omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Skab sikkerhed er centreret omkring, at eleverne lærer at skabe sikkerhed omkring en tilskadekommen i et mindre trafikeret område.

Vurdering af tilskadekommen fokuserer på, at eleverne lærer at vurdere en tilskadekommen persons tilstand med henblik på at yde den rette hjælp.

Tilkald af hjælp omhandler, at eleverne lærer at foretage et alarmopkald.

Førstehjælp fokuserer på, at eleverne lærer at hjælpe ved knoglebrud og slag af hovedet.

7. - 9. klasse

Eleven kan give livreddende førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken.

Kompetenceområdet ulykkeshåndtering omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Skab sikkerhed omhandler, at eleverne lærer at sikre en tilskadekommen i trafikken.

Vurdering af tilskadekommen fokuserer på, at eleverne lærer at vurdere en tilskadekommen persons tilstand med henblik på at yde den rette hjælp.

Tilkald af hjælp er centreret omkring, at eleverne lærer at opgive de rigtige oplysninger i forbindelse med tilkald af professionel hjælp.

Førstehjælp tager sit udgangspunkt i, at eleverne skal arbejde med at lære at yde livreddende førstehjælp til tilskadekomne i trafikken.

keyboard_arrow_up